Geozoekdiensten. Wat ligt er hier?

Zoals beloofd (Waar ligt ons Erfgoed?) geven we je graag wat meer informatie over onze Geozoekdiensten. Deze zoekdiensten bestaan momenteel uit één enkele webservice die uitermate geschikt is om één enkele vraag te beantwoorden: Wat ligt er in een bepaald gebied? De gebruiker of client stuurt een geometrie naar de webservice en de webservice laat weten welk erfgoed er deels of geheel in deze geometrie ligt. Dit resultaat is een simpele JSON datastructuur waarin je voor elk object informatie krijgt zoals een id, een uri, een type en de volledige geometrie.

Zoals vaak zegt een voorbeeld meer dan duizend woorden. Stel dat we al het erfgoed willen kennen in een straal van honderd meter rond een bepaald punt in Vlaanderen:

$ curl -X GET --header 'Accept: application/json' 'https://geo.onroerenderfgoed.be/zoekdiensten/afbakeningen?categorie=aanduidingsobjecten&geometrie=%7B%22type%22%3A%20%22Point%22%2C%20%22coordinates%22%3A%20%5B4.7676665601685%2C50.985228897907%5D%7D&buffer=100'

Daarop krijgen we een lijst van resultaten terug. Elke van deze resultaten is een JSON object met de attributen id, uri, categorie, type, naam en geometrie.

{
 "categorie":"erfgoedobjecten",
 "naam":"Slotgracht van het Hof ter Bruggen",
 "id":134454,
 "uri":"https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134454",
 "type":{
   "uri":"https://id.erfgoed.net/thesauri/inventaristypes/6",
   "label":"landschappelijk erfgoed - tuinen en parken"
 },
 "geometrie":{
   "crs":{
    "type":"name",
    "properties":{
      "name":"EPSG:31370"
    }
   },
   "type":"MultiPolygon",
   "coordinates":[
    [
      [
       [
         178101.002463,
         185983.243971
       ],
       [
         178053.850911,
         185947.437571
       ],
       [
         178050.977631,
         185950.613059
       ],
       [
         178035.261343,
         185970.031875
       ],
       [
         178017.853727,
         185991.540611
       ],
       [
         178008.580767,
         186002.998147
       ],
       [
         177992.737951,
         186022.573379
       ],
       [
         177984.668319,
         186032.544067
       ],
       [
         177970.829343,
         186049.643395
       ],
       [
         177961.176735,
         186061.570115
       ],
       [
         178052.426207,
         186113.568899
       ],
       [
         178095.876383,
         186138.329155
       ],
       [
         178147.958495,
         186168.008323
       ],
       [
         178152.049951,
         186146.282627
       ],
       [
         178157.701727,
         186116.271683
       ],
       [
         178165.239903,
         186076.243843
       ],
       [
         178166.692959,
         186068.528387
       ],
       [
         178171.934879,
         186040.693507
       ],
       [
         178171.282079,
         186039.371203
       ],
       [
         178136.999839,
         186012.071555
       ],
       [
         178103.686367,
         185985.543363
       ],
       [
         178101.002463,
         185983.243971
       ]
      ]
    ]
   ]
 }
}

Het attribuut naam geeft een korte beschrijving van het object. Het id identificeert het object uniek binnen de dataset waar het uit komt. De uri identificeert het object eveneens uniek, maar is gegarandeerd uniek over alle datasets heen. Je kunt dit zien als een globale, unieke identificator. En wat meer is, de uri is eigenlijk gewoon een link die je naar meer informatie zal leiden. Indien je dus https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134454 opvraagt via de browser kom je uit op een pagina over het object in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Indien je liever de achterliggende ruwe data in JSON formaat bekijkt, dan stuur je een Accept: application/json header mee in een GET request.

$ curl -L -X GET --header 'Accept: application/json' 'https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134454'

In dit geval hebben we een erfgoedobject gevonden uit de wetenschappelijke inventaris van tuinen en parken. Dit kunnen we afleiden uit het attribuut type. Dit is een object met een uri en een label. De uri verwijst telkens naar een term in een thesaurus van inventaristypes of aanduidingstypes. Als je meer wenst te weten over dit type, volg je de uri naar de de achterliggende thesaurus. Daar kun je bijvoorbeeld te weten komen dat deze inventaris soms ook met de code ile_park benoemd wordt.

De geometrie wordt in geojson formaat doorgestuurd. Omdat de geografische informatie nogal groot kan zijn en mogelijk ook niet zo relevant, kun je de service ook laten weten dat je deze niet wenst te ontvangen:

$ curl -X GET https://geo.onroerenderfgoed.be/zoekdiensten/afbakeningen?&buffer=100&geef_geometrie=0

Standaard zal de service naar alle soorten objecten zoeken, maar je kan hier ook in filteren met de parameter categorie. Hierin heb je verschillende mogelijkheden:

 • Erfgoedobjecten: Deze categorie bevat alle inhoudelijke objecten die met erfgoed te maken hebben. Dit zijn de wetenschappelijke inventarissen.

 • Aanduidingsobjecten: De aanduidingsobjecten of aanduidingen zijn de juridische verankeringen van erfgoedobjecten. Deze kunnen zowel beschermd als vastgesteld zijn (wat je dan weer kunt afleiden uit de URI’s van de types). Verder vallen hier ook nog de erfgoedlandschappen en de Unesco kernzones en Unesco bufferzones onder.

 • Plannen: Deze categorie bevat nu enkel de beheersplannen en zal op termijn uitgebreid worden met de erfgoedrichtplannen

Stel dat je enkel de objecten wenst te zien die aangeduid zijn:

$ curl -X GET https://geo.onroerenderfgoed.be/zoekdiensten/afbakeningen?&buffer=100&geef_geometrie=0&categorie=aanduidingsobjecten

In dat geval krijg je dus enkel beschermingen, vaststellingen of erfgoedlandschappen te zien.

Voor simpele vragen zoals Geef me al het erfgoed in een straal rond een punt werkt de bovenstaande request prima. Je hoeft je echter niet te beperken tot punten, maar kunt ook (multi-)polygonen en lijnen gebruiken. Op dat moment wordt het echter al snel heel onhandig om de GeoJSON voorstelling van de geometrie waarmee je zoekt in de URL op te nemen. Daarom dat je ook met een POST request kunt werken waarbij je de vraag die je stelt kunt opnemen in de body van de request.

Ben je benieuwd naar deze nieuwe service en wil je er mee aan de slag, dan kan dat. De service is vrij toegankelijk voor iedereen en we kunnen het hergebruik alleen maar aanmoedigen. Om makkelijk te zien wat de service kan, raden we onze levende api documentatie aan. Deze kan je raadplegen op https://geo.onroerenderfgoed.be/zoekdiensten/api_doc

De geozoekdiensten zijn een vrij simpele webservice die heel veel informatie kan bieden. We hopen dan ook dat deze voor de buitenwereld even nuttig zal zijn als voor ons. We vernemen graag wat jullie er van vinden en of jullie nog bijkomende noden hebben. Opmerkingen, vragen of verdere wensen mag je ons toesturen via mailto:ict@onroerenderfgoed.be.