Zalfens Gebroekt

Ankerplaats ID:A10080

Omschrijving

De ankerplaats ‘Het Zalfens Gebroekt’ is gelegen op grondgebied van de gemeenten Oostmalle (Malle) en Zoersel in de Antwerpse Noorderkempen. De begrenzing wordt gevormd door Salphen en de Salphensebaan in het noorden, ‘s Herenbos en Bruulbergen in het noordoosten en oosten, het vliegveld van Blommerschot en het gehucht Eindhoven in het zuidoosten en zuiden en Einhoven , De Maey en Graffendonk in het westen. Zowel bij Ferraris (1777) als Vandermaelen (1854) is de ankerplaats ingekleurd als een uitgestrekt moerassig gebied, dat waarschijnlijk in gebruik was als hooiland of hooiweide. Vandermaelen noemt het gebied ‘Het Broek’ wat refereert naar de moerassige situatie. Ook op de kaarten van het MGI, die verwijzen naar de situatie in het begin van de 20ste eeuw, domineren de natte weilanden, met langs de randen hier en daar een bosperceel of akker. Vandaag wordt deze ankerplaats gekenmerkt door centraal gelegen bos, omgeven door kleinschalige landbouwzones, rijk aan kleine landschapselementen. Door de zeer natte bodems langsheen de waterlopen en het voorkomen van kwelsituaties, vinden we in de beekbegeleidende bossen en vegetaties voornamelijk plantensoorten die in hun voorkomen sterk beperkt worden tot de invloedsfeer van het grondwater. Dankzij het kleinschalige karakter en de aanwezigheid van verschillende biotooptypen en talrijke kleine landschapselementen, herbergt het ‘Zalfens Gebroekt’ waarschijnlijk een grote diversiteit aan insecten. De combinatie van de boscomplexen en het omliggende landbouwgebied trekt daarnaast ook vele vogels aan. Met de sterk meanderende Visbeek als ruggengraat, talrijke kleine landschapselementen, structuurrijke waterlopen, afwisselende bostypes en natte weilanden is deze ankerplaats een esthetisch waardevol geheel, dat bovendien een interessante afwisseling vormt met het uitgestrekte bosgebied in de omgeving. Grenzend aan de landschappen ‘Domein Blommerschot en Beulkbeemden’ en ‘’s Herenbos-Heihuizen’ vormt deze ankerplaats een onderdeel van een uitgestrekte en landschappelijk waardevolle open ruimte tussen Oostmalle, Zoersel en Wechelderzande.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Door de zeer natte bodems en het voorkomen van kwelsituaties, wordt dit gebied gekenmerkt door plantensoorten die in hun verspreiding sterk beperkt worden tot de invloedsfeer van het grondwater. Dankzij het kleinschalige karakter en het voorkomen van verschillende biotopen en talrijke kleine landschapselementen herbergt het gebied waarschijnlijk een grote diversiteit aan insecten. De combinatie van de boscomplexen en het omliggende landbouwgebied trekt daarnaast ook vele vogels aan.

Historische waarde

Reeds bij Vandermaelen wordt het gebied vermeld als ‘Broek’, wat refereert naar de zeer natte bodems die het gebied tot op vandaag karakteriseren. Hoewel niet eeuwenoud, heeft het mooi bewaarde kleinschalige karakter van het landschap een historische waarde binnen de grootschalige landschapsstructuur die eigen is aan de Noorderkempen.

Esthetische waarde

Het kleinschalige karakter en de diversiteit in opbouw maken het Zalvens Gebroekt tot een aantrekkelijk landschap dat bovendien een aangename afwisseling vormt tussen het uitgestrekte bosgebied van Blommerschot, Beulkbeemden en ‘s Herenbos en Heihuizen. Talrijke kleine landschapselementen, structuurrijke waterlopen, afwisselende bostypes en natte weilanden resulteren in een esthetisch waardevol geheel.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Deze ankerplaats wordt gekenmerkt door centraal gelegen bos, omgeven door kleinschalige landbouwzones; de sterk meanderende Visbeek gaat als een ruggengraat door het gebied. Grenzend aan de landschappen ‘Domein Blommerschot en Beulkbeemden’ en ‘’s Herenbos-Heihuizen’ vormt deze ankerplaats een onderdeel van een uitgestrekte en landschappelijk waardevolle open ruimte tussen Oostmalle, Zoersel en Wechelderzande. Landschappelijk gezien vormt dit ‘gebroekt’ een interessante afwisseling met het uitgestrekte bosgebeid van ‘ Herenbos-Heihuizen’ en Blommerschot.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Hydrografische Elementen:
 • beek

Zalfense Beek, Lopende Beek

Elementen van transport en infrastructuur

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • grachtenstelsel

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
Kunstmatige waters:
 • poel
 • vijver
Bos:
 • naald
 • loof
 • broek
 • hooghout
 • struweel

Opmerkingen en knelpunten

Geen.