R30066: Meerlandshoek, Willekomkouter, Rijkegemkouter, Pittembergkouter

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Zachtgolvend gebied, maakt deel uit van het Plateau van Tielt. Bosrelicten en verschillende vegetatierelicten in de beekvalleien.

Historische waarde:

Percelering volgens 18de eeuw. Verschillende oude kouterontginningen aanwezig.

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische zichten, geïsoleerde bebouwing vormen de beelddragers. Kleine regelmatige en onregelmatige percelering, open landschap met verspreide bebouwing. Enkele beekbegeleidende begroeiingen zorgen voor lineaire structuren in het landschap.

Beleidswenselijkheden:

Versnippering door lintbebouwing, infrastructuur en verspreiding van (bio)industriële vestigingen tegengaan, versterken van de samenhang en buffering van de visuele verstedelijking door selectieve groenaanplanting aan de stadsrand.