R10079: Blokkersdijk

Verstoring: Industrie en opgespoten terreinen breken terrein in het westen abrupt af.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Door opspuitingswerken is polder verdwenen en is grote plas met brak water ontstaan (zgn. Blokkersdijk).

Historische waarde:

Bij Vandermaelen is er sprake van de Geuzenweel, nu verdwenen; van oorspronkelijke polderlandschap (Borgerweert-polder) is er niets meer over.

Esthetische waarde:

Historisch gezien geen landschappelijke waarde wegens teloorgang polder Borgerweert, echter potentiële landschappelijke waarde wegens recente vorming; ondiepe plas met riet en graslanden.