R27007: Het Vinne -Duras

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Een halfnatuurlijke vegetatie, in de brede sloten nazaten van de Vinmeer fauna en flora.Bovenlopen van de Gete, in casu de Melsterbeek en Molenbeek.

Historische waarde:

Duras: na Feraris bebost. Kasteel aan de rand dateert van voor Ferraris.Deze valleien zijn drager van een indrukwekkende toposequentie monumentale gebouwen en bijhorend groen van St.Truiden tot Runkelen langs de Melsterbeek en van Gorsem tot Runkelen langs de Molenbeek. Het betreft zowel heerlijk erfgoed (kastelen) als kerkelijk erfgoed (abdij, klooster) als industrieel erfgoed (watermolens). Het Vinne: Enig natuurlijk meer van Vlaanderen werd in 1844 droog gelegd. Waterhuishouding werd volledig veranderd, de loop van de hoger gelegen beek werd verlegd en Het Vinne zelf werd bemaald ter hoogte van hoeve ‘t Vinne (bij de drooglegging gebouwd). Aanvankelijk gebruikt als landbouwgrond, in 1930 aangekocht door de luciferindustrie die het beplantte met Canadese populieren, in 1974 natuurgebied geworden.

Esthetische waarde:

Een bosrijk gebied met open vegetaties, gaande van droge heide en droog schraal grasland tot gebiedjes met veldrus en zegge.

Beleidswenselijkheden:

De natuurlijke waterhuishouding deels herstellen en de populieren vervangen door spontane vegetatie.