R70028: Heppeneert-Elen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Historisch permanente graslanden in de uiterwaarden. Kronkelwaardgeulen ontstaan door het buitenwaarts verschuiven van de Maasbedding. Bijzonder mooie voorbeelden komen voor ten zuiden van Heppeneert, eveneens aangegeven op de Tranchotkaart. De jongste Maasverschuiving gebeurde bij Heppeneert.

Historische waarde:

Gebied getekend door de Maas. Heppeneert : Straatdorp goed herkenbaar op de Ferrariskaart met intacte uiterwaarden met historisch permanent grasland en stabiele percelering. Elen : Historische plaats met Steentijdvondsten, Romeinse begraafplaats, Merovingische site. Toponiemen ‘Steenkamp’ en ‘Keizerskamp’. Verspreide boerderijen in het landbouwgebied waaronder het Nuchelenhof en het Kraaienboshof.

Esthetische waarde:

Oude Maasmeanders bepalen het ontsluitings- en kavelpatroon.

Beleidswenselijkheden:

Tegengaan van verstedelijking. Inschakeling van de uiterwaarden in het Grensmaasproject.