R70049: Bossen van Genk - Zutendaal

Verstoring: Intensieve recreatievormen (crosscircuit Horensbergdam), ruimteverslindende recreatie (golfterein Spiegelven) en uitwaaierende recreatie (diverse manege oa Bessemer, Kattevennen) Akoestische verstoring tgv militair domein te Zutendaal.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Zuidwestelijk steilrand van het Kempens plateau (geomorfologische waarde)

Historische waarde:

Op de Ferrariskaart herkennen we een akkercomplex tussen Wevelsmoer (Wiemesmeer) en Soetendaele (Zutendaal), volgens de bodemkaart blijkbaar zonder plaggen, mogelijk omwille van de reeds iets rijkere gronden. De rest van de relictzone bestaat uit een groot aaneengesloten heidecomplex. Metaaltijdsite (grafveld) en steentijdsite te Waterschei. Het groot aaneengesloten boscomplex op grondgebied van Genk, As en Zutendaal is (met uitzondering van het oudere Hei- en Meibos, het bos ten oosten van Wiemesmeer, een zeer smalle strook langsheen de grens Genk - Zutendaal en enkele percelen te Kattevennen) volledig ontstaan vanaf het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. Als dusdanig is het boscomplex niet zo oud, maar het getuigt wel van een zeer planmatige bebossing van de heide in functie van de mijnindustrie, vooral ter hoogte van de Bodembossen (Genk), de Olenderheidebossen (As) en de Grote Heide (Zutendaal). De laatste bebossingen dateren daar van 1950 en gebeurden volgens de zogenaamde cirkelvormige menging van Bodeux. Het straatdorp Wiemesmeer (Wevelsmoer op de Ferrariskaart) kende een merkwaardige verschuiving na de aanleg van de N730. Loodrecht op deze N730 ontstond ook een typisch evenwijdig ontsluitingspatroon dat is aangeduid als lijnrelict.

Esthetische waarde:

Zichten op en vanaf de zuidwestelijke steilrand. Volledig gesloten boslandschap.

Beleidswenselijkheden:

Bosomvorming en aansluiting bij het Nationaal Park der Hoge Kempen, natuurlijke eenheid op landschapsschaal.