R20009: Bruggeplasbeek - Bergen en Steenbergen - bovenloop van de Molenbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Uidekrij was het oorspronkelijk centrum van de Romeinse nederzetting. Op de Kesterheuvel Paleo- en Mesolithische vondsten. De eerste eeuw na Chr. Was er een vicus en een militaire nederzetting aan de Kesterweg.

Historische waarde:

Molenbeek: de perceelsvormen zijn behouden gebleven evenals het wegennet, wel kwam er bewoning bij. De Molenbeek behield haar randbegroeiing evenals de weiden. Tot 50 jaar geleden was de omgeving van Gooik een haagrijk gebied met talrijke boomgaarden. Recent zijn er tal van akkers omgezet in laagstammige boomgaarden. Groene Jager - Kesterheide: Tot na Van der Maelen was dit gebied één uitgestrekt bos, het werd gerooid voor begin 1900. Er bleven slechts enkele percelen bos over op de meest hellende percelen. Nadien werd tussen de weiden perceelsrandbegroeiing aangeplant waardoor de uitkleding van het landschap niet absoluut was en er contrast is met de hoger gelegen kouters. De steenweg Halle - Ninove dateert van voor Van der Maelen. Doorheen het gebied loopt er een pad op het oud buurtspoorwegtracé Halle - Ninove. Na 1900 is er heel wat bewoning bijgekomen. Brugge - Den Daal: in het valleitje is er nog perceelsrandbegroeing die tot 50 jaar geleden alle weiden omringde. Het bos Ten Daele werd na Ferraris en Van der Maelen stroomafwaarts uitgebreid, het bestond voorheen uit perceeltjes weiland. Sinds Ferraris is er zo goed als geen bewoning bijgekomen.

Esthetische waarde:

Een knap panorama op zowel het Dender- als Zuunbeken.