R20011: Akrenbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Het huidige Akrenbos op Vlaams grondgebied is het restant van een bos dat zich tot begin deze eeuw uitstrekte tot aan de rand van het gehucht Akrenbos.

Beleidswenselijkheden:

Het terug uitbreiden van het bos op de plaatsen waar tot voor 100 jaar bos was met streekeigen boomsoorten.