R20041: Putberg - Kalkoven te Asse

Verstoring: Lintbebouwing.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Asse was een Romeins verkeersknooppunt vanaf midden de eerste eeuw en een administratief centrum. Romeinse vondsten, met sporen van een kalkoven te Kalkoven en een vicus. Borgstad was een versterkte hoogtenederzetting uit de ijzertijd. Resten van Merovingische schans. Oude Lediaankalkzandsteengroeve. In oude zavelputten veel orchideeën.

Historische waarde:

Deze zone heeft een geschiedenis die zeker terug gaat tot de Romeinse periode. De heerweg Bavai-Edingen leidt naar deze site. Er liggen tal van vergravingen en verdedigingsstructuren in het landschap verscholen. Sinds Ferraris is de structuur van het landschap weinig gewijzigd. Enkel in de directe omgeving van de 2 kastelen, die na Van der Maelen werden gebouwd, waren er ingrijpende wijzigingen. De vallei van de Kleine Wijtsbeek is eveneens weinig veranderd; de perceelsvormen en het bodemgebruik bleven gelijk, er is nog heel wat perceelsrandbegroeiing te bespeuren.

Esthetische waarde:

Een bebost gebied met heel wat variatie; bos, kasteeltuin, sterke reliëfverschillen en panorama’s.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van deze zone met een rijke archeologische potentie van mogelijke verstoringen.