R70010: Oud akkerland van Overpelt

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Archeologische waarde Heeshakker : Grafveld-Metaaltijd. Oud akkerland van Overpelt weergegeven op de Ferrariskaart als gemeenschappelijke akker. Merkwaardig genoeg werden op de bodemkaart geen plaggenbodems aangeduid alhoewel quasi zeker wel voorkomen. Aantal oude bosjes te Lindel. Historisch stabiele percelering komt vooral voor aan de Heesakker, aan Herenthoek en ten zuiden van Lindel. Plaggenbodem rondom Herent. Schans te Kleine Breugel, zeer fraai aangeduid op Ferrariskaart.

Beleidswenselijkheden:

Tegengaan van de oprukkende verstedelijking.