R20034: Foeksenbos - Ossel - Amelgem - Nationale Plantentuin -Hollandveld

Verstoring: Schotelantenne aan het Foeksenbos.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De Nationale Plantentuin van Meise bezit een rijke botanische verzameling.

Historische waarde:

Het gebied is een uitgestrekt gebied waar naast de valleitjes met hun gesloten karakter de tussenliggende hoger gelegen kouters weinig veranderd zijn ten opzichte van de toestand ten tijde van Ferraris. Het tuinpark van het kasteel van Bouchout is na Ferraris nog uitgebreid. De serres dateren van net voor WO II. Op het interfluvium van de Molenbeek en de Hammervonnisbeek loopt de Romeinse baan, waarschijnlijk een deel van de Romeinse Heirbaan Asse - Mechelen. Te Wolvendaal is het 19de eeuws kasteel omgeven door een uitgestrekt park met wandeldreven en vijvers.De gehuchten Ossel, Vijlst, Wolvendaal en Amelgem (zie ook ankerplaats Amelgem) behielden allen hun landelijk karakter. De dorpskern van Ossel is van Gallo-Romeinse oorsprong.

Esthetische waarde:

De Nationale Plantentuin is een prachtig park met heel wat inlandse en uitlandse bomen en struiken met midden in de waterburcht van Bouchout. De oudste delen zijn 12de eeuws. Amelgem heeft een aantal prachtige hoeves en een watermolen in een authentieke omgeving met holle wegen. Het dorp Ossel met haar landelijk karakter heeft een gotische kerk en een aantal mooie vierkantshoeves,waaronder het Torenhof.

Sociaal-culturele waarde: Educatieve waarde op het vlak van botanie

Beleidswenselijkheden:

De eenheid van het domein van Amelgem bewaren en vrijwaren van bebouwing en infrastructuurwerken.