R40039: Vinderhoutsebossen, Merebeek, Overpoeke

Verstoring: Bebouwing toegenomen met uitbreiding van serres en landbouwbedrijven.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Vinderhoutsebossen gelegen in een beekdepressie die aansluit op de beekdepressie van de Merebeek. Gebied van Overpoeke vormt een Kalerandkouter, een grote aaneengesloten zone, met grachten doorsneden.

Historische waarde:

Landbouwland naast de Kalevallei: wegenpatroon, percelering en beken herkenbaar volgens Ferraris. Grote perceelsverbanden zijn nog aanwezig zoals op Ferraris. Slindonk is een typisch voorbeeld van een kouter-ontginning. Vinderhoutsebossen: op Ferraris vooral natte weilanden en kleine percelen bos. Boscomplex nu veel groter dan de toestand op Ferraris. Vallei van de Merebeek: vooral meersen met bomenrijen op Ferraris, deze toestand is nog zeer gaaf en herkenbaar in de huidige situatie. Westen van Elzendries: Percelering herkenbaar volgens Ferraris, perceelsranden grotendeels bewaard.

Esthetische waarde:

Over het algemeen in het gebied zijn de perceelsranden grotendeels verdwenen. Westen van Elzendries: kleine blokkige en strookvormige percelen, perceelsranden grotendeels bewaard. Vinderhoutsebossen: bosgebied met omliggende langgerekte percelen en weinig perceelsranden.