R20022: Mussenberg - Krekelenberg - Pipaanshoek - Vijverbeek - Maasdalbeek

Verstoring: De E19 die de Rispaanhoek doormidden snijdt.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Neolithische vondsten.

Historische waarde:

De Rispaanhoek werd na Ferraris deels gerooid en er werden twee hoeven gebouwd. De kouter tussen het Kanaal Brussel-Charleroi en het Lembeekbos is niet gewijzigd. Berendries-Essenbeek: De natste gebieden zijn al t.t.v. Ferraris weiland met perceelsrandbegroeiing, zij het dat het nu geen aaneengesloten netwerk tussen de percelen meer vormt. De Berendries werd na begin 1900 omgezet in een populierenaanplanting. De bewoning is lichtjes toegenomen sinds Van der Maelen toen er reeds verspreide bewoning was. Het Maasdal, dat nu een natuurreservaat is, was een begin deze eeuw een zandgroeve.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere versnippering door infrastructuurwerken en bebouwing.