R20018: Hellingsbossen van Beersel

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

De oostelijke helling van de Zenne is heel wat steiler dan de westelijke en deze is dan heel wat meer bebost. Een van de weinige ringburchten die Vlaanderen nog rijk is.

Historische waarde:

Op de oostelijke helling van de Zenne ligt het middeleeuws waterburcht (circa 1300) van Beersel dat omgeven is door een bospark. De drietorenburcht werd gebouwd als verdediging van het hertogdom Brabant tegenover Graafschap Henegouwen. Het Calmeyn kasteel te Drogenbos, dat dateert van het einde van de 19e eeuw ligt op dezelfde oostelijke hellingen en wordt in het westen omgeven door bossen die aansluiten bij de populieraanplantingen in de Zenne-beemden.

Esthetische waarde:

Het Kasteel van Beersel heeft haar middeleeuws uitzicht volledig bewaard.