R30037: Omgeving Kruiskalseide, Leugaartsbeek en kasteel St-Hubertus

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Vormen nog zeer kleine overblijfselen van het vroegere Hertsbergeveld. Relictpercelen en circulaire vormen te vinden. Aantal belangrijke kastelen aanwezig. Op de kaart van Ferraris aangeduid als heidegebied.

Esthetische waarde:

Open landbouwgebied met kleine boscomplexen.

Beleidswenselijkheden:

De toenemende lintbebouwing vormt de sterkste bedreiging op het landelijk karakter van dit gebied met wijdse zichten : bundelen van de nieuwbouw in de bestaande kernen is aangewezen, zeker voor de zones langs de grote verkeersassen, kleinschalige architectuur is wenselijk, behoud en herstel van lineaire perceelsrandbegroeiing is aangewezen, verbeteren van de connectiviteit van het lineair groen is hierbij richtinggevend, concentratie en buffering van nieuwe bioindustriële vestingen