R10016: Kasteeldomeinen Brasschaat - Ekeren

Verstoring: Kasteeldomeinen liggen nagenoeg volledig ingesloten in bebouwing.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Diverse kasteeldomeinen daterend van MGI (Torenhof, Bellenhof, De Sterre, De Bist en Het Laar) en nu verscholen tussen bebouwing. Torenhof: kasteel en parkstructuur nog relatief gaaf (cf. MGI); aanpalend akkerland met restanten opgaand groen en gelijkaardige perceelsrichting als bij MGI. De Sterre: palend aan vallei van Kaartsebeek; vroegere meersen (cf. MGI) zijn nu bos. Bellenhof: reeds bij Vandermaelen vermeld; parkstructuur is nagenoeg dezelfde als bij MGI. Kasteel van Laer: herkenbaar park, doch wijziging in structuur (cf. MGI). Archeologische vondst: Ijzertijdscherven (La Tène-periode) in Laar.

Esthetische waarde:

Kleine eilandjes binnen sterk bebouwd gebied; domeinen met eerder gesloten karakter met dikwijls herkenbare structuur.