R20073: Linden

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Het Ronde Bos - Bleekbos was ten tijde van Ferraris 1 groot bos maar het reikte niet ten oosten van de kerk van Linden. Deze aanplanting dateert van na Van der Maelen evenals de weg tussen de 2 bossen. Het bos met haar rondgang hoorde bij het Kasteel Beaufort. De site van het kasteel dateert van voor Ferraris, het kasteel park werd na Van der Maelen aangelegd, de dreef bestond reeds. Het Rood Kasteel en de vijvers verschenen na Van de Maelen op kaart.