R20075: Diestiaanrug van Molenbeek-Wersbeek

Verstoring: A2

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Het landschap op de Diestiaanrug wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een dicht netwerk van holle wegen waar diestiaanontsluitingen te bemerken zijn. Mesolithische vondsten.

Esthetische waarde:

Vanop de diestiaanrug heeft men een mooi vergezicht over het landschap met haar holle wegen die vaak een zeer gevarieerde wegbermbegroeiing heeft.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de onverharde holle wegen