R70034: Groot Schietveld

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Eén van de grootste aaneengesloten heidevlakten, landschapsecologisch zeer interessant omwille van de uitgesterktheid van de droge en natte heidevelden, stuifduinen en talrijke vennen.

Historische waarde:

Steentijd sites,: grafvelden uit de Bronstijd, Grafheuvels uit de Middeleeuwse tijd. Landschap zoals het voorkomt op de Ferrariskaart is zeer goed bewaard gebleven met droge heide, natte heide, stuifduinen en vennen. Voorkomende toponiemen : Grote heide, Donderslagheide, Grote Gazemeer, Sonnisheide Het betreft thans een militair schietveld. Aan de zuidrand werden tijdens de 19e eeuw twee kasteelsites ingeplant : - Kasteel Masy : - Kasteel Luciebos omgeven door eikenberkenbos.

Esthetische waarde:

Wijdse gezichten. Uitgestrekte heidevlakten (augustus!). Zicht op terril Zolder.

Beleidswenselijkheden:

De militaire activiteiten garanderen een optimale landschappelijke bescherming van dit uitgestrekt gebied.