R20029: Vuilbeek en Sterrebeek met haar Kasteelparken

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

De valleien Vuilbeek - Sterrebeek vormt een lintvormige groene zone dat de weinig gewijzigd is in een enorm gewijzigde omgeving en verbindt de 2 dorpskernen.

Historische waarde:

kasteel van Sterrebeek: ligt in het midden van het centrum van Sterrebeek maar de directe omgeving rondom het kasteel is weinig veranderd t.o.v. Ferraris. Kasteel uit1761. Kasteel Ter Meren: Na Van der Maelen werd de omgeving grondig gewijzigd; het park heraangelegd, de omwalling gedempt en het wegennet gewijzigd. Na 1900 is een deel van het park verkaveld en werden in het nog omliggende open akkerareaal dreven aangeplant.Toren uit de 12de eeuw, de gevel uit de 15de eeuw Kasteel de Burbure: tussen de kartering van Ferraris en Van der Maelen werd de omwalling van het kasteel deels gedempt, werden er waterpartijen aangelegd en werd het park aangeplant. De dreef kasteel - kerk dateert van voor Ferraris.

Esthetische waarde:

De Vuilbeek en de Sterrebeek vormen met hun kastelen en hun parken een groen lint tussen de volledig volgebouwde omgeving.

Beleidswenselijkheden:

Omvorming van het vrij sterk bebost gebied naast “Ter Meren” tot Parkgebied.