R40031: Landbouwgebieden Land van Waas

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Beschermd landschap Steengelaag, Stekene : kleilaag aanwezig.

Historische waarde:

Archeologisch belangrijke zones : Sinaai, Leebrug : grafheuvels uit de bronstijd. Kemzeke, Kwakkel : cultusplaats uit de ijzertijd, grafveld. Kemzeke, Hagebroek en Sint-Pauwels, Zevengemeet : verschillende grafheuvels uit de bronstijd. Beschermd landschap Steengelaag, Stekene : ontginning van klei vanaf 1880.

Esthetische waarde:

Nagenoeg vlak landschap behalve langs de randen waar de begenzing met de omliggende landschappen door de topografie bepaald worden. Langs de randen (cuesta) een beperkt aantal smalle en sterk gerichte vergezichten.

Beleidswenselijkheden:

Maximaal behoud van het nog resterende typische coulissenlandschap in het noordelijk deel door vrijwaren van verdere versnijdingen. Gezoneerde opvang van de verdere industriële en residentiële druk.