R40093: Archeologische zone oostrand Cuesta van Oedelem - Zomergem

Verstoring: De relictzone valt gedeeltelijk in het ruilverkavelingsgebied Adegem namelijk het gedeelte rond Kampel, Heulendonk, Kleemputte en Appelboom. Oorspronkelijke percelering gewijzigd door ruilverkaveling.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Is gelegen in zandgebied, vormt overgang naar de Cuesta van Oedelem - Zomergem. Vlakke topografie.

Historische waarde:

Grootste erfgoedwaarde van de relictzone is de archeologische waarde. Oostrand van de cuesta van Oedelem-Zomergem: verschillende grafvelden en grafheuvels uit de bronstijd. Adegem, Verbranden Bos: uitgestrekt grafveld met verschillende grafheuvels uit de bronstijd.

Esthetische waarde:

Verschillende zichtpunten vanop de cuesta van Oedelem - Zomergem op deze relictzone. Open landbouwlandschap met enkele verspreide hoeves en lintbebouwing langs de belangrijkste wegen.