R30043: Oedelemberg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Cuestafront duidelijk aanwezig.

Esthetische waarde:

De overgang van het cuestafront is visueel duidelijk herkenbaar in het landschap. Verschillende zichtpunten aanwezig gericht naar ruimere omgeving van het Beverhoutsveld, Loweiden, vallei van de Meersbeek, Gemene Weidebeek.

Beleidswenselijkheden:

  • behoud landelijk karakter door afremmen van de nieuwe

lintbebouwing; - vrijwaren zichten van en naar het cuestafront; - verbeteren verbindingen tussen boscomplexen; - behoud van de taluds en graften.