R10053: Luisterborg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Bij Ferraris en Vandermaelen typische alleenstaande hoeve temidden van open heide; omliggend bos en dreven zijn nog vrij gaaf (cf. MGI); aansluitende open akkerpercelen met herkenbare perceelsrichting (cf. MGI). Deze hoeve is een van de vele grote en vrijwel alleenstaande hoeven rond Merksplas-dorp.

Esthetische waarde:

Grote hoeve met omliggende percelen (bos als akker) vormt een ontginningseiland temidden van het open landschap.

Beleidswenselijkheden:

Gebied vrijwaren van ruilverkavelingswerken.