R70059: Donk

Verstoring: Een oude ruilverkaveling verschraalde het landbouwgebied ten zuiden van Donk.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Geomorfologische waarde : Donk, licht verheven in de Demervallei. Oude loop van de Melsterbeek of Gete (Gete reeds rechtgetrokken op Ferrariskaart) Landwijkbroek;- biologisch waardevolle zone ten zuiden van het Schulensmeer (Vroente).

Historische waarde:

Acheologisch zeer interessant gebied : Steentijdvondsten en Karolingische vondsten te Donk;- Middeleeuwse motte;- Meerdere steentijdvondsten; Quasi het volledige stratenpatroon van de relictzone gaat terug op de Ferrariskaart. Cultuurhistorisch waardevolle sites : - Kasteel van Halbeek (XIXde eeuw) met parken en archeologica; - Donk, gehucht met Classicistische O.L.V.-kerk. - Herk-De-Stad : wegenconfiguraite zeer herkenbaar op Ferrariskaart, markt met meerdere beschermde monumenten, Kasteel Olmenhof met park, plaggenbodems ten noorden van de kern