R70009: Beboste stuifzanden te Kaulille

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Geomorfologische waarde van de landduin de Belgeberg;

Historische waarde:

Op de Ferrariskaart is dit gebied aangeduid als het landbouwgebied van Kaulille, hetgeen ook bevestigd wordt door het voorkomen van plaggenbodems op de bodemkaart ter plaatse “Achterste Hostie”. De rand van het het oostelijk gelegen heideterrein werd in de loop van de 19e eeuw bebost. Daar komen ook stuifzanden voor.

Beleidswenselijkheden:

Uitbreiding bosgebied. Vermijden verdere uitbreiding van het industriegebied voormalig PRB) in de richting van de relictzone.