R20079: Vallei van de Bruulbeek, Bierbeek Molenbeek en de Molenbeek

Verstoring: De vallei van de Bierbeek wordt doorklieft door de E40. Bruul-Weterbeek: spoorweg Brussel-Luik

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De Bierbeek en de Molenbeek is van ornithologisch en botanisch belang. Het Bruulbos is het meest typische alluviaal en waardevol bos van de Molenbeek. Het Salve Mater park heeft een aantal zeldzame bomen. Gallo-Romeinse vondsten, o.m. Romeinse villa.

Historische waarde:

Het Molenbeekalluvium te Korbeek-Lo: Ten tijde van Ferraris bestond de vallei hoofdzakelijk uit beemden met hier en daar een perceel bos. Na Van der Maelen is de buurt van de 2 kastelen verder bebost. Na 1900 werden de aanplantingen verder gezet, een deel is rietland geworden. Er liggen ook een aantal historische hoeves, verder is er geen bewoning bijgekomen. De N25 werd na 1900 aangelegd de rest van het wegennet wijzigde zich niet. Bierbeekse Beek: Was ten tijde van Ferraris een open drassig weiland zonder veel perceelsrandbegroeiing. Het Kasteel Wilderhof werd omstreeks 1900 gebouwd op de plaats van een vroegere grote hoeve “Wilderhof”. De omgeving van dit kasteel werd toen ook bebost evenals de omgeving van het Kasteel Vijverhof. Een aantal percelen beemd en bouwland aan de overzijde van de Mollendaalbeek ten zuidwesten van het hof werd bebost en bij middel van een net van kronkelpaden geïntegreerd in de rest van de tuin.De dubbele omwalling was reeds was reeds in 1830 verdwenen. Pas na 1900 werd de rest van het alluvium bebost. De Molenbeek te Lovenjoel: het alluvium van de Molenbeek ten westen van Lovenjoel was ten tijde van Ferraris weiland met 2 kastelen (het kasteel van Spoelberg is nadien een hoeve geworden, het andere kasteel maakt nu deel uit van het Instituut Ave Regina).Groot Park en Klein park zijn relicten van de 19de eeuwse kasteeldomeinen. De randen van de beemden zijn na Van der Maelen bebost. De bovenloop van de Molenbeek werd van de rest afgezonderd door de Tiense Steenweg. De omwalde hoeve die t.t.v. Ferraris in de beemden lag, is nadien verdwenen. Een deel van de beemden werd reeds voor 1900 omgezet in bos en populieraanplantingen, deze omzetting gaat tot op vandaag door. Op die manier werd de bovenloop van de Molenbeek samen het Koebos dat iets hoger ligt 1 groot bos. Bruul-Weterbeek: Tijdens de laatste 230 jaar is het bos verplaatst; het noordelijk deel werd na Ferrais gerooid (nu verkaveling Parklaan) en tussen Van der Maelen en 1908 werd het zuidoostelijk deel ook gerooid. Het zuidwestelijke deel werd na Van der Maelen beplant, voorheen was het beemde. Het Zielenbergkasteel dateert van 1928.

Esthetische waarde:

Langsheen de Molenbeek liggen heel wat kastelen, meestal met een 19de, begin 20ste eeuws uitzicht, in een mooi kasteelpark waar vaak prachtige en waardevolle bomen staan. Korbeek-Lo behield ten Zuiden van de hoofdzakelijk 17de - 18de eeuwse kerk landelijk karakter met de ommuurde bakstenen en natuurstenen pastorij. Het Salve Mater domein is een gevarieerd park geïntegreerd in de beekvallei.