R10026: Meerseldreef en bosgebied Strijbeek

Verstoring: Bebouwing ten noorden van het klooster en serres tegen de staatsgrens verstoren het ensemble.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Meerseldreef (natuurrservaat ): natte heide, rivierbos en hooiland.

Historische waarde:

Meerseldreef: compacte noord-zuid-gerichte straat (cf. Ferraris) en bedevaartsoord langs een landgoeddreef die hoort bij de parkaanleg van het in 1687 gestichte klooster. Tegenover ‘t klooster ligt het Maria-Park met talloze beelden, dat vrij recentelijk weer opgeknapt is. Aan de zuidzijde ligt een tramstation dat gebruikt werd bij de aanvoer van bedevaartgangers. De ijzeren trambrug over de Mark en 5 km tramtracé zijn nog bewaard. Heieinde: bij Ferraris bos en hei; restanten bos zijn bewaard en heide is nu akkergebied Bosgebied tussen Meerseldreef en Klein Eysel: bij Ferraris en Vandermaelen hoofdzakelijk open heidegebied en ter hoogte van Klein Eysel gesloten akkerland; huidige wegstructuur komt overeen met die bij Ferraris; gesloten karakter van akkerland is verloren gegaan. Bosgebied ter hoogte van Polderdreef: bij Ferraris hoofdzakelijk open heidegebied; nu nagenoeg volledig bebost; bosstructuur en perceelstructuur van akker-weide-complex komen overeen met structuur bij MGI.

Sociaal-culturele waarde: Bedevaartsoord te Meersel behorend bij Capucijnenklooster dat in 1687 gesticht werd.