R40071: Eerdegem, ‘t Schuurken

Verstoring: Gedeelte ten NO van bosjes Eerdegem: bebouwing is uitgebreid met serres en grote landbouwbedrijven.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Stokt: brongebied van de Wiezebeek.

Historische waarde:

Kleine percelen bos ter hoogte van Eerdegem (Stokt genoemd) ook aanwezig op Ferraris. Op Vandermaelen: kleine, meer versnipperde delen, MGI 1/20,000: verschillende boscomplexen vormen een meer aaneengesloten geheel. Loop van de Wiezebeek volgens Ferraris en Vandermaelen, oevers beplant met bomenrijen, omliggende landschap: perceelsranden aanwezig, vooral grote perceelsverbanden gaaf en herkenbaar. Gedeelte ten NO van bosjes Eerdegem: toestand op Ferraris: open landschap, percelering groter dan huidige toestand.

Esthetische waarde:

Eerdegem: kleine percelen bos gelegen in open landschap Loop van de Wiezebeek: herkenbaar op de orthofoto, oevers beplant met bomenrijen. Omliggende percelen van de Wiezebeek: open landschap Gedeelte ten NO van bosjes Eerdegem: open gebied met kleine regelmatige percelering