R70042: Platte Lindenberg-Mechelse Bos

Verstoring: De belangrijkste bestaande verstoring bestaat uit twee totaal afgezonderde woonwijken (Nieuwe Homo en Grote Homo) en het industrieterrein ‘Op de Berg’. Een potentiële bedreiging (zones thans uitgesloten) vormt berggrindwinning of landschapsvreemde nabestemming van grindgroeven. Tot slot is het gebied doorsneden door de gewestweg N75 (Europalaan - Boslaan) die Genk met het Maasland verbindt.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Geomorfologische waarde : De grillig ingesneden steilrand is hier quasi intact. Biologisch waardevol oud bosgebied, gelegen binnen het Nationaal Park der Hoge Kempen met enkele heiderelicten en vennen.

Historische waarde:

De volledige zone rondom de steilrand heeft een hoge archeologische waarde en potentie. Talrijke vondsten zijn bekend uit de steentijd. Enkele metaaltijdsites. Op de Ferrariskaart komt reeds een uitgestrekt langgerekt noordoost-zuidwest gericht boscomplex voor langs de bovenzijde van de steilrand, dus op het plateau. Dit bos komt thans overeen met het boscomplex Platte Lindenberg, Dilsenerbos, Lanklaarderbos, Mechelse bos dat ook in de tussenliggende periodes niet werd ontbost en dus te beschouwen is als historisch stabiel bos. De blijkbaar boomrijke heide die op de Ferrariskaart voorkomt ten westen van dit bos werd in de loop van de 19e eeuw bebost en komt overeen met het bosgebied Bosheide (toponiem !). De vennen die op de Ferrariskaart zijn aangeduid komen vandaag nog voor. Het betreft het Heuvelsven en enkele kleinere vennen.

Esthetische waarde:

Zichten van de steilrand op de Maasvallei en omgekeerd

Beleidswenselijkheden:

Verdere omvorming naar natuurgericht bosbeheer. Bescherming van de steilrand als geomorfologisch relict. Uitdoving van de woonfunctie in de wijk “Nieuwe Homo” van de industriefunctie “op de berg”. Ecologische nabestemming grindgroeve Algri, LKW en Bormans. Inpassing binnen het Nationaal Park der Hoge Kempen waarbij een natuurlijk beheerde eenheid op landschapsschaal kan ontstaan.