R10035: Open Akker en kasteel van Wuustwezel

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Domein kasteel Wuustwezel: bij Ferraris en Vandermaelen reeds vermeld; toenmalige perceelsstructuur en opbouw van domein is goed herkenbaar; zuidelijker ligt de open akker van Wuustwezel, die nog grotendeels open is en aansluit op vallei van de Kleine Beek. Vallei van de Kleine Beek: gesloten karakter is bewaard (cf. Ferraris e MGI); waardevol is dreef vanuit Wuustwezel-centrum naar Uilenbos (reeds bij Ferraris opmerkelijk).

Esthetische waarde:

Open landschap op hoger gelegen gronden (kasteeldomein en open akker) aansluitend op gesloten valleilandschap. Mooie overgang.