R20028: Want- Tervenberg - Rot - Bosdelle

Verstoring: De sterke urbanisatie omheen de relictzone en de autosnelweg. De Amerikaanse school te Want. Betonnering van de holle wegen plus de beschadiging van de bermen.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Te Want-Boesberg loopt de Keulse weg, een relict van de Romeinse baan die een aftakking vormde van de Romeinse baan Keulen-Bavai. Ze verbond Asse via Laken , Evere, .. met Leuven.

Historische waarde:

Deze gebieden zijn nog kleine resten van de vroeger uitgestrekte kouters tussen Brussel en Leuven. Tussen de akkers zijn er nog enkel holle wegen te zien, o.m. de Schapenweg, de Oudergemse weg.

Esthetische waarde:

Te Want heeft men vanop het kruispunt Oude Keulse weg en Konijnenweg een prachtig vergezicht richting Brussel.Vanuit de Bosdelle heeft men een mooi zicht op het dorp van Sterrebeek

Sociaal-culturele waarde: Het vormt een buffergebied tussen de autosnelweg en de woonzones.

Beleidswenselijkheden:

Behoudsmaatregelen van het landschap als dusdanig