R40013: Kasteelpark Nazareth

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

De drevenstructuur met bomenrijen erlangs op Ferraris is nog perfect bewaard gebleven. De opdeling van de kasteeltuin in zes compartimenten op Ferraris is niet meer herkenbaar sinds MGI. Sedertdien zijn er eerder twee cirkelstructuren herkenbaar in het midden van de kasteeltuin.

Esthetische waarde:

Gaaf driearmig drevenpatroon met bomenrijen erlangs, vertrekkende vanaf ommuurde kasteeltuin. Twee cirkelvormige structuren in tuin. Kasteeltuin verbonden met bosje aan de achterzijde.