R20056: Silombos - Kareelbos - Langenbos - Kastanjebos - Warande

Verstoring: De spoorweg Brussel-Leuven verstoort de continuïteit van de groene Molenbeek. Verdroging van het Kastanjebos

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Historische Broekbossen.

Historische waarde:

Een nat gebied dat van oudsher sterk bebost was. De broekbossen werden deels gerooid in de periode Ferraris -MGI(1948). Vanaf het begin van de twintigste eeuw werden wel populieren aangeplant op vroeger beboste percelen maar ook op natte weiden. De perceelsbegroeiing werd tot begin 1900 aangeplant en onderhouden, nadien werd ze vaak gerooid. Wiesbeek-Broekhoven: Vanuit het kasteelpark van Ter Brugge begint een bebost valleitje dat reeds ten tijde van Ferraris deels (in percelen) bebost was. Dit bleef zo tot na 1900, nadien werd de omgeving bebost. De akkerperceeltjes rond de natte weiden zijn sinds Ferraris ongewijzigd net als het kasteel met haar dreef. Aderbeek-Wasbeek-Schoonaarde: Deze groene as begint aan de Achterenbrug met het Eikelhof, dat er reeds ten tijde van Ferraris stond, en de abdij die op die op de grondvesten staat van een veel grotere abdij. 200 jaar geleden was het bos geen naaldbos, pas later werden naaldbomen aangeplant. De omgeving van het kasteel is na Ferraris gewijzigd; er werd bijgebouwd, een deel van de omliggende weiden werden opgenomen in het kasteelpark, de omwalling verdween en er kwam een grote vijver ten noorden van het kasteel en een oranjerie. Het Plantsoenbos werd grotendeels na Ferraris en Van der Maelen aangeplant hoewel er toen reeds enkele percelen bos waren. De vijver aan de rand werd pas na 1900 aangelegd. Molenbeek: Dit gebied , oorspronkelijk natte weiden, werd na Ferraris langzaam omgezet in een populieraanplanting. De bossen rond de weiden werden daarentegen gerooid. De vijvers aan de spoorweg zijn na 1900 aangelegd. Kastanjebos en omgeving: Dit bos is versnipperd geworden na Ferraris toen het quasi opgedeeld werd in 2 delen door de rooiing van het middelste deel(Oostelijk deel minder versnipperd dan westelijk deel). Na 1900 werden aan de rand van de 2 delen bos nog percelen bos gerooid en omgezet in weiland of bebouwd. De oorspronkelijke akkers omheen het oorspronkelijke bos wijzigde niet. Kasteel van Wilder-Walenhoek: aandeel bos wat geminderd, verder weinig gewijzigd. List: Restant van bebost alluvium van Weesbeek en nog restant van omwalling van kasteel van List. Silsembos-Kiekenbeemden: historisch bos reeds t.t.v. Ferraris versnipperd. Terbalkenhof (kasteel) tot voor 50 jaar watermolen Kareelbos-Langenbos: restanten van vroeger(F.) Pattenpoelbos, nu populieraanplantingen.

Beleidswenselijkheden:

Versnippering van de bossen ongedaan maken door de tussenliggende percelen terug te bebossen. De populieraanplantingen laten evolueren tot gemengd loofbos.