R10132: Open akker- en valleigebied Land van St.-Katelijne-Waver

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Goorbeekvallei (ten oosten van Fort Duffel): bij Ferraris bos (‘Bois Goor’) met vermelding van Dijkstaphoeve; nu slechts enkele restantjes bos langsheen Goorbeek, hoeve met nagenoeg onveranderd uitzicht (dreven, percelen, enz.) (cf. Ferraris en MGI). Bruggelanden: perceelsstructuur en wegenpatroon gelijkaardig als bij MGI; restanten opgaande begroeiing herinneren aan eertijds gesloten uitzicht (cf. MGI); bebouwing tast randen van gebied aan. Beerzelberg: bij Ferraris en Vandermaelen een radiale ontginningsstructuur; bosrestanten en herkenbare structuur als bij MGI; ingesloten door bebouwing. Pandoerenhoek: oude kleiontginning (cf. MGI). Achterheide: gehuchtstructuur herkenbaar (cf. Ferraris); sporen van oude steenbakkerij (cf. MGI). Verdronken Vors: beemdenlandschap van de Scheiloop met herkenbaar en relatief gaaf wegenpatroon en perceelsstructuur met resten opgaande randbegroeiing (cf. Ferraris en MGI). Bergbeek nabij Zonderschot: herkenbare perceelsstructuur, maar afgenomen perceelsrandbegroeiing (cf. MGI). Rommershoeven: kleiputten en aansluitend beemdenlandschap met herkenbare perceelsstructuur en veel opgaande begroeiing (cf. MGI). Archeologische vondst: Mesolithisch materiaal op Beerzelberg.

Esthetische waarde:

Versnipperde stukjes akker- en valleigebied met relatief open uitzicht.