R10041: Ontginningsblok ‘t Zwart Goor, Baarlse Heide en Het Geheul

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

‘t Zwart Goor - Rondpunt: bij Ferraris en Vandermaelen nog heide met vennen; bij MGI reeds systematisch ontgonnen; radiale drevenstructuur van het bos/park is nog duidelijk herkenbaar (cf. MGI); restanten van het Kromven en Zwart Goor zijn opgenomen in het bos. Baarlse Heide en Bloksgoor - Het Geheul: bij Ferraris en Vandermaelen nog heide met plaatselijk vennen; ontginningsstructuur (wegenpatroon en blokvormige perceelsstructuur) zoals bij MGI is nog goed zichtbaar; voornaamste grondgebruik is nog steeds bos. Archeologische vondst: urnenveld uit brons- of ijzertijd nabij Lipseinde.

Esthetische waarde:

Opvallende restanten gesloten bosontginningsstructuren temidden van open akkerland.