R70054: Demervallei Limburg

Verstoring: Belangrijke versnippering door de Boudewijnautosnelweg

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Middeleeuwse archeologica. Qua bodemgebruik en percelering historisch zeer stabiel gebied rondom de Demer. Ferrarisstructuur redelijk goed herkenbaar (vooral omg. Herkenrode), Vandermaelenstructuur zeer goed herkenbaar : - historisch stabiele percelering te Herckenrode, Holrakker (Kermt), Grote Beemd (Stokrooie) en Tiewinkel; - historisch stabiele bossen rond Kasteel Looi, rond Kasteel St.-Paul - plaggenbodems rondom Stokrooie; - domein Holrakker met historisch stabiele percelering en dreven en plaggenbodems, - oude vijvers bij de kasteeldomeinen. Bouwkundig zeer rijk gebied met als belangrijkste elementen : - cistercienserinneabdijsite Herckenrode (vrouwenklooster in 1217 toegetreden tot de orde van Cîteaux) met abdijhoeve met laat-Gotisch poortgebouw (1531), tiendenschuur (1656), verblijf der lekezusters (16e eeuw), barokke infirmerie (1658), Sacramentskapel (1661), classicisitisch abdiskwartier (1768-1772), abijdijmolen (1836-1838); - Spalbeek : O.L.V. kapel in ijzerzandsteen, Veldekermolen en diverse vakwerkhoeven; - Kasteel Looi met hoeven, - Kasteel St-Paul en aanhorigheden;

Esthetische waarde:

Zeer aantrekkelijke omgeving, echter plaatselijk verstoord door de autosnelweg.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van de landschappelijke identiteit van dit gebied. Afremmen intensieve landbouw. Tegengaan versnippering door infrastructuur. Bescherming van bouwkundig erfgoed (in het bijzonder vakwerkbouw).