R20059: De Putten van Begijnendijk

Verstoring: Ze liggen vaak verscholen achter lintbebouwing.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 0

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Turfputten

Historische waarde:

Reeds ten tijde van Ferraris lagen er rond het gehucht overal plassen en vijvers. Nadien is hun aantal nog toegenomen.