R70045: Bossen en heide van Midden-Limburg

Verstoring: Versnijding door de autosnelweg.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Uitgestrekt natuurgebied op het Kempens Plateau. Reliëfrijk met oa aanwezigheid stuifduinen..

Historische waarde:

Grafheuvels uit de Bronstijd. Landschap in vergelijking met de toestand op de Ferrariskaart relatief weinig veranderd. Grote aaneengesloten heidegebieden van Tenhaagdoornheide, De Teut en de Molenheide met een afwisseling van droge en natte heide en stuifduinen. Historisch stabiel bos komt voor ten zuiden van de Roosterbeek.

Esthetische waarde:

Wijdse zichten vanaf de duinen in de Teut. Vergezichten over Terhaagdoornheide

Beleidswenselijkheden:

Tegengaan verstedelijking aan de randen en bescherming van de autosnelweg. Onderling verbinden van de verschillende natuurgebieden tot één groot aaneengesloten gebied. Verbinding met Bokrijk.