R10054: Boensberg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Bij Ferraris en Vandermaelen een typisch alleenstaande hoeve temidden van open heide; verscheidene dreven lopen naar de hoeve en de aangrenzende percelen hebben schaalvergroting ondergaan (cf. MGI). Deze hoeve is een van de vele grote en vrijwel alleenstaande hoeven rond Merksplas-dorp.

Esthetische waarde:

Opvallende geïsoleerde grote hoeve met toegangsdreef.

Beleidswenselijkheden:

Gebied vrijwaren van ruilverkavelingswerken.