R70075: Graften van Voeren

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Talrijk voorkomend zijn de droge depressies, ook dellen of grubben. De Kruisgraef is een droge, smalle, handvormig vertakte, beboste, noord-zuid geörienteerde en plaatselijk tot 20 meter diep ravijn. De Horstergrub is een droge depressie waarin een holle weg uitgeërodeerd werd. Bij hevige neerslag gebeurt de oppervlakkige ontwatering van het plateau tussen ‘s Gravenvoeren en de Nederlandse grens via deze grubbe. In een mum van tijd wordt deze holle weg dan een kolkende rivier. Een ontsluiting van vuursteeneluvium of residuele silexgesteente komt voor in het Hoogbos. Dagzomend krijt ter hoogte van de graften. Ecologisch waardevolle oude bossen (kalk) en graslanden, deel van een grensoverschrijdend stiltegebied. Typische asymmetrische dalen voor Voer, Veurs en Gulp.

Historische waarde:

Archeologisch zeer belangrijke zone voor het neolithicum : silexontginningen en werk-plaatsen (messen, pijl- en speerpunten en soms zeer grote bijlen in het Hoogbos). Verder meerdere grafheuvels uit de bronstijd en Romeinse vondsten. Heuvelachtig, weinig verstedelijkt landschap met volgende erfgoedwaarden : - Graften als getuige van een eeuwenoude landbouwpraktijk, - Historisch bos op de steilste flanken : Hoogbos, Kattenrotbos, Bos te Altembroek, - Intacte valleigebieden van de Voer en de Berwijn - Typisch zijn de graften die plaatselijk massaal voorkomen : Snouwenberg-Hoogbos. Bouwkundig zeer rijke streek met oa. : - ‘s Gravenvoeren, straatdorp aan weerszijde van de Voer, sterke concentratie van de bewoning in het centrum : St.-Lambertuskerk (Romaans-gotische westtoren (1599) - het oudste onderdeel van het huidige kerkgebouw opgetrokken in mergelzandsteen op een kalkstenen 14de eeuwse basis), classicistische pastorie, oude afspanning “De Swaen”. Kapel van de H. Maagd. - Schoppen : gehucht met concentratie van hoeven, - Moelingen : Kerndorp met bebouwing geconcentreerd bij het kerplein : Toren OLV Kerk, meerdere hoeven, 70-tal woningen in wederopbouwstijl WO1; - Ottegroeven : gehucht bij het Kasteel van, Ottegroeven met 18e eeuwse kapel en drie hoeven. Typische bouwstijl aanleunend bij de bouwtrant van het Nederlandse en Duitse grens-gebied. Kenmerkend zijn de lokale accenten binnen de techniek van het vakwerk en het gebruik van streekeigen silex bij de constructie van het Voerens boerenhuis..

Esthetische waarde:

Heuvelachtig landschap, zeer weinig verstedelijkt. Hoge belevingswaarde.

Beleidswenselijkheden:

Beperken van elke vorm van verstedelijking. Bijkomende bescherming van monumenten en landschappen lijkt aangewezen.