R70063: Bossen en kasteelparken te Munsterbilzen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gebied tussen de afbuiging van de Demer te Spurk en de zuidwestelijke steilrand van het Kempens plateau, sterk dooraderd door een complex van beken afwaterend naar de Demer met reeds ten tijde van Ferraris vele plassen ontstaan door ontvening. De belangrijkste beken die het Kempens plateau in deze richting afwateren zijn de Bezoensbeek, de Stalkerbeek en de Molenbeek. Ecologisch zeer gevarieerd en rijk gebied met oa De Hoefaart - Gellikerheide en de vele plassen in de beekvalleien en het kasteelparkenlandschap interessant voor water- en moerasvogels.

Historische waarde:

Archeologisch zeer rijk gebied zowel voor Steentijd, Metaaltijd, Romeinse tijd als Middeleeuwen onder andere omvattende de site Graf van Eigenbilzen en de site Jonckholt. Ten oosten van het Albertkanaal kwam eertijds heide voor, thans voornamelijk naaldbos. Ten westen van het kanaal komt een uitgestrekt loofbos-kasteelparkcomplex voor dat zijn configuratie zoals aangeduid op de Ferrariskaart grotendeels heeft behouden. Dit complex bestaat uit : - het kasteel Groenendaal met landschappelijke tuin, vijverpartijen en loofbossen - het kasteel Zangersheide (Groot Zangerij op Ferrariskaart) met omgevende loofbossen - de ruïne van het kasteel Jonckholt - het verdwenen kasteel Klein Zangerij (Ferrariskaart) dit alles geënt op een reeds op de Ferrariskaart voorkomende kaarsrechte dreef vanuit Munsterbilzen. In de beekvalleien komen vele historische vijvers voor.

Esthetische waarde:

Gevarieerd kleinschalig parklandschap. Zichten op en vanaf de zuidwestelijke steilrand van het Kempens plateau.

Beleidswenselijkheden:

Bescherming en versterking bosstructuur.