R20031: Domein Drie Fonteinen- domein Ter Borgt

Verstoring: verkaveling in het domein Drie Fonteinen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Domein Ter Borgt is enig natuurlijk restant van enige omvang in de Zennevallei van een uitgestrekt elzebroek dat zich in de 18 de eeuw (cf. Ferraris) uitstrekte aan weerszijde van het kanaal Brussel-Willebroek ter hoogte van de stad Vilvoorde. Naast het broek bevindt zich volgens een aantal geomorfologen een soort stootoever of steilrand die door een oer-Demer zou zijn uitgegraven doordat hij daar in de Zenne uitmondde. De langgerekte vijver zou daar een restant van zijn. Het domein Ter Borgt herbergt een zeer gevarieerde flora en vegetatie, met een aantal zeldzame soorten.

Historische waarde:

Domein Ter Borgt: Het kasteeldomein is sinds Ferraris weinig gewijzigd. Het kasteel verdween in 1970 en stamde af van het Middeleeuwse Hof Ter Tomme dat in samenhang met de nabijgelegen burchtheuvel op regionaal gebied een belangrijke rol speelde. De burcht werd in de 12de eeuw aangelegd door de heren van Grimbergen ter verdediging tegen de hertogen van Leuven. Het werd in 1159 ingenomen en nadien gesloopt. Domein Drie Fonteinen: Het kasteelpark werd na Van der Maelen aangelegd, na de oorlog werden er sportpleinen aangelegd en werd een deel aan het kanaal verkaveld.

Esthetische waarde:

Sikkelvormige langgerekte vijver met een beboste steilrand ten westen van de vijver.

Sociaal-culturele waarde: Recreatie

Beleidswenselijkheden:

Elementen van de 19de eeuwse parkaanleg bewaren om de geschiedenis van het domein zichtbaar te houden.