R70051: Getuigenheuvel Willekensberg

Verstoring: Doorsnijding door de autosnelweg A2.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De Willekensberg is als getuigenheuvel bestaande uit glauconiethoudende zandsteen (Diestiaan) een belangrijk geomorfologisch relict. De Goerebeek is een fossiel deel van een vroegere Demer.

Historische waarde:

De Willekensberg is volledig bezet met historisch stabiel bos. Sites met belangrijke cultuurhistorische waarde : - Duizendjarige eik met omgeving. - Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Beukenboom en omgeving. - St. Annakapel te Mellaar

Esthetische waarde:

Plaatselijk zichten op het omringend landschap.

Sociaal-culturele waarde: Toeristische waarde van duizendjarige eik en omgeving, Kapel van de Beukenboom en omgeving.

Beleidswenselijkheden:

Bescherming. Tegengaan versnippering door infrastructuur en bebouwing.