R30083: Kezelberg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Percelering, wegenpatroon grotendeels volgens Ferraris. Oude weg Roeselare - Menen, oude spoorwegberm.

Esthetische waarde:

Vergezichten op de Leievallei vanop hoger gelegen gebied. Open landschap met weinig perceelsrandbegroeiing, veel verspreide bebouwing en geconcentreerd langs baan Roeselare-Menen, regelmatige percelen van kleine tot gemiddelde grootte.

Beleidswenselijkheden:

Open ruimte vrijwaren of herstellen door concentreren van de bebouwing en (agro)industrie, bocagerelicten en lineair groen in beekvalleien herstellen met een verbetering van de connectiviteit ervan