R20090: Interfluvium van Laan en Ijse

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Dit interfluvium heeft landschappelijk een meer gesloten karakter dan het interfluvium van de Ijse en Voer doordat het een meer reliëfrijke topografie heeft. Het plateau snijdt de tertiaire substraten Lediaan, Lakeniaan, en Brusseliaan aan. Er zijn op het plateau groeves en steenbakkerijen.

Historische waarde:

Over het plateau lopen enkel zeer oude trekwegen . Stokkembos-Veeweide-Bisdom: Het stokkembos dateert van voor Ferraris,een deel van het bos op Bisdom is reeds na Ferraris ontbost. De akkers waren ten tijde van Ferraris in een deels open landschap gelegen met bospercelen, hier en daar perceelsrandbegroeiing waarvan er nog een groot deel van bewaard is. Smeisberg: t.t.v. Ferraris bebost, t.t.v. Van der Maelen en MGI(1948) geen bos. Heel wat taluds in het bos . Margrijsbos: t.t.v. Ferraris een bos met aan de rand het kasteel van Loonbeek, nadien gereduceerd tot hoeve. Midden in bos na 1948 een nieuw kasteel. De holle wegen ten noorden van het bos en de begroeide taluds in het weiland zijn behouden (F.), wel is er aan de rand van het bos en aan de holle wegen enige bewoning bijgekomen na 1948. Keihof: top van interfluvium ruilverkaveld. Hoeve Keihof van voor Ferraris. De steilste flanken na F. ontbost, na 1948 terug bebost. Kloostercomplex van na 1948. Momaartshof-Kerselaar-Terlanen-Vossekouter: ongerepte kouter met aan de rand van het plateau bossen, langs de zijde van de Laan is de laatste 100 jaar bewoning gekomen.. De steilste hellingen die na Ferraris werden ontbost, zijn na 1948 (cf. MGI) terug bebost. Langsheen de Vossebeek aan de Vossekouter getuigen de talrijke terrassen en de graften van bewoning die na Feraris langzaam is verdwenen.

Esthetische waarde:

Gevarieerd landschap met kouters, nog deels gecompartimenteerd landschap door perceelsrandbegroeiing en begroeide graften en bermen van holle wegen en her en der bos. Vanop het plateau op de heuvelkam heeft men een vergezicht in alle richtingen.

Beleidswenselijkheden:

Het open karakter van het plateau en de vergezichten van hieruit moeten gevrijwaard blijven. Vrijwaren van verkavelingen, lintbebouwing en van agro-industriële infrastructuren.