R20077: Kappelebos - Tafelbos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Ten tijde van Ferraris behoorde deze zone tot het bos dat zich van Lubbeek tot voorbij Binkom uitstrekte Tafelbos maakte deel uit van dit grote bos. De omgeving dat na Ferraris is ontbost heeft een percelering die nadien niet meer is gewijzigd is. Kasteel Leenberg:. Pas eind de 19de eeuw werd het kasteel Leenberg aangelegd in een sterk gereduceerd bos dat meer het uitzicht kreeg van een kasteelpark. Na 1900 werd er op de omliggende akkerland gebouwd en sportinfrastructuur aangelegd. Ook het Kappellebos maakte deel uit van het grote bos van 230 jaar geleden. Nadien is het bos stelselmatig versnipperd en werden de percelen bos steeds kleiner. De bebouwing rond en in het Kappellebos dateert van na 1900 met uitzondering van het Brakem kasteel en de bebouwing te Brakemdries-Heurebeek.

Beleidswenselijkheden:

Herbebossing om de versnippering ongedaan te maken;