R70068: Bovenlopen van de Demer

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gebied met de talrijke bovenlopen van de Demer, namelijk ‘s Herenelderenbeek, Molenbeek, Gellebeek, Winterbeek, Hardelingenbeek

Historische waarde:

Archeologisch zeer rijke zone : - motte en omgeving; - meerdere Romeinse villacomplexen, - tumuli en nederzettingen, - bandkeramische sites, - meerdere steensites, - meerdere metaaltijdsites; Golvend landschap met verspreid oude bosjes (Ferrarisbos) en complexen met historisch stabiele percelering (Alden Biezen, Kruislinde, ‘s Herenelderen, Riksingen) die ontsnapten aan ruilverkaveling. Kleinschalig bodemgebruik in de valleigebieden langs de Hardelingenbeek, de Gellebeek, de Demer, de Molenbeek en de ‘s Herenelderen beek (bovenlopen van de Demer); Bouwkundig rijke dorpen : - Hoeselt : straatdorp met kerk, gemeentehuis en een aantal hoeven. Drie kastelen in het centrum en beschermde mot; - Hoeselt-Groenstraat : gesloten hoven aan de Groenstraat; - Werm : hoopdorp met kerk en een aantal gesloten hoeven; - Alt-Hoeselt : hoopdorp met kerk en een aantal gesloten hoeven; - Alden-Biezen : monumentale abdijsite van de Duitse orde, na brand in 1971 deskundig gerestaureerd, met aanhorigheden (bijgebouwen, geometrische en landschappelijke tuin, hoogstamboomgaard, .) - Riksingen met vroeg-Gotische St. Gertruduskerk met wijdigsteen, St. Annakapel op tumulus, gemeentehuis en een aantal hoeven waaronder vakwerk - Henis met St.Hubertuskerk (toren in mergelzandsteen). - ‘s Herenelderen : straatdorp met belangrijke oude kern gevormd door het waterkasteel de Renesse (laat-Gotisch, 1482, Renaissance, 1602, Barok, 1701-1711), Kwadraathoeve in Maaslandse Renaissance (1671), laat-Gotische St. Stevenskerk en pastorie. - Ketsingen : gehucht aan de bronnen van de Demer.

Esthetische waarde:

Sterk golvend landschap dat door de valleien en oude bosjes een halfgesloten karakter krijgt.

Beleidswenselijkheden:

Versterking en bescherming van de valleien tegen verstedelijking, sluikstorten, lozingen. Verhogen van de groenconnectiviteit in de valleien.