Lembeekbos

Ankerplaats ID:A20031

Omschrijving

Het Lembeekbos is gelegen ten zuiden van Halle en ten westen van het Hallerbos. Het Lembeekbos vormde samen met Hallerbos eertijds één geheel met het Zoniënwoud. Aan de zuidkant staat het nog in verbinding met het bos van Clabecq. Het is doorsneden door valleien met brongebieden, holle wegen en taluds komen er voor. Een kenmerkende bronbosvegetatie ontbreekt echter. De Bosbeek en de Lembeekbosbeek vinden er hun oorsprong. Eén van de valleitjes werd op een aantal plaatsen afgedamd, waardoor een reeks vijvers ontstonden. Het Lembeekbos heeft wel een opvallende vegetatie met voorjaarsbloeiers. De helling waarop het gelegen is, vormt een markante terreinovergang. Het Lembeekbos, ongeveer 120 ha groot, ligt hoofdzakelijk op leemgrond met een gevlekte textuur-B horizont, hetgeen wijst op ontginningen in historische tijden. Een heuvel met een ontsluiting van Brusseliaanzand is precies de plaats waar tijdens het interbellum een kasteel gebouwd werd. Als gevolg hiervan werd in het bos ook een parkstruktuur gerealiseerd. Opvallende is hierbij de brede, rechte vista, die diagonaal loopt ten opzichte van de andere boswegen en een vergezicht biedt richting Lembeek. Ook achter het kasteel is er een kleinere vista die een uitzicht biedt naar het zuidoosten. Het zogenaamde kasteel Brien is momenteel een wetenschappelijk onderzoeksdomein van de ULB.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Het domein herbergt een waardevolle bosvegetatie, vooral in het voorjaar zichtbaar, en heeft ook denrologische waarde.

Historische waarde

Het Lembeekbos omvat een voorbeeld van interbellum-aanleg: het wordt doorsneden door een brede vista die vertrekt vanaf een kasteelvilla op het hoogste punt van het domein.

Esthetische waarde

De oude beukenbestanden, het bewogen reliëf en de grote vista vanaf het kasteel geven het gebied een bijzondere esthetische waarde.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • markante terreinovergang
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
 • vallei

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
Kunstmatige waters:
 • vijver
Bos:
 • naald
 • loof

Opmerkingen en knelpunten

Beperkte bebouwing nabij Mussenberg.